Katalog zboží >> Měřicí systémy >> Měřicí ústředny

Měřicí ústředny


Firma Anemo s. r. o. dodává kompletní systémy včetně softwaru. Systémy jsou osazeny standardními snímači a měřícími kartami dle počtu měřených veličin. Veličiny měřené jiným způsobem mohou být zavedeny do systému např. síťovým propojením PC nebo jiným dálkovým přenosem.

 

Na obrázku je uveden příklad realizovaného systému pro předpověď šíření imisí v okolí AssiDomän Sepap a. s. (nyní Frantschach Pulp & Paper Czech a.s). 

 

 

 

Hodnoty měřených meteorologických veličin (teplota vzduchu, teplotní gradient, relativní vlhkost vzduchu, atmosférický tlak, rychlost větru a směr větru) jsou ukládány do technologické databáze. Odtud jsou k dispozici v počítačové síti pro sledování aktuální situace nebo prohlížení historie v aplikaci Imise, která výpočtem stanovuje stabilitu atmosféry a teplotu rosného bodu. Tyto údaje spolu s ručně zadávanými parametry (stavební výška komína] a s dalšími parametry čtenými z technologické databáze (objemový průtok za normálních podmínek, koncentrace a typ látky) slouží pro výpočet přízemních koncentrací plynných znečisťujících látek z bodového zdroje. Zakreslování šíření znečisťujících látek v okolí zdroje do mapy se provádí na podkladě výpočtů podle metodické příručky SYMOS'97 - Systém modelování stacionárních zdrojů (Český hydrometeorologický ústav - 1998)

 

Ukázka výstupu aplikace Imise