Dokumenty a software >> Manuály a software

1. Anemometr ANA954


Kompletní manuál anemometru ANA954 je zde.

 2. Anemometr AN953


Kompletní manuál anemometru AN953 je zde.

 3. Meteostanice WS981 a komunikační program WSCOM


Kompletní manuál meteostanice WS981 je zde.

 

Pro obsluhu meteostanice WS981 slouží aplikace WSCOM - ke stažení zde.

Součástí aplikace WSCOM je nápověda - k nahlédnutí zde.

 

Jako doplněk stanice WS981 zejména verze LET lze využít program WAD - ke stažení zde.

 

Pro samostatné zpracování srážkoměrných dat slouží program WRAIN - ke stažení zde.

 

Pokud je místo snímače větru 955C použit ultrazvukový snímač GILL, možno pro nastavování parametrů těchto snímačů použít program WindCom (cca 12 MB)

 

Katalog snímačů připojitelných ke stanici WS981 - ke stažení zde

 

Program WSCOM

 

Aplikace WSCOM slouží především pro nastavení stanice WS981 a stahování uložených dat. Umožnuje spojení se stanicí WS981 i prostřednictvím mobilní sítě GSM. Aplikace může pracovat automaticky podle nastaveného časového plánu, spojovat nebo konvertovat stažená data do různých formátů (DBF, CSV), ze stažených dat provádět výběr za určené období (např. den, týden, měsíc, rok), vytvářet různé grafy (GIF, JPEG) odesílat data v příloze e-mailu nebo pomocí FTP přenosu k webové prezentaci. Kompletní nápověda aplikace je k nahlédnutí zde.

 

 WSCOM

další obrázky

 

Program WAD 

 

Aplikace WAD představuje virtuální anemometr. Na monitoru zobrazuje hodnoty měřené meteostanicí WS981. Kromě virtuálního anemometru je možné navíc zvolit zobrazení grafu rychlosti a směru větru a zobrazení ostatních měřených resp. vypočítávaných meteorologických prvků. Sekce meteorologie zobrazuje:

- teplotu vzduchu

- relativní vlhkost vzduchu

- teplotu rosného bodu (při osazených snímačích teploty a vlhkosti)

- QFE (atm. tlak v místě měření)

- QNH (atm. tlak přepočtený na hladinu moře - nutno zadat nadm. výšku)

- 3-hodinou tlakovou tendenci

- převodní hladinu

- dohlednost

- srážky

 

Program je možné provozovat na síti a využívat možnosti zobrazení měřených a počítaných údajů z jedné až tří stanic WS981 na všech PC v lokální počítačové síti.

 

 WAD

další obrázky

 

Program WRAIN

 

Program WRAIN slouží pro zpracování dat ze srážkoměrů řady SR49 a WS981. Vstupní data musí být uložena v souboru ve formátu tak, jak je ukládají komunikační programy SR49 nebo WSCOM. Tyto soubory mají příponu ".dat".

Po otevření souboru budou na panelu v okně aplikace WRAIN vypsány základní informace o souboru s daty. Je to počátek měření, čas vyčtení, celkový úhrn a citlivost člunku.

Data ze srážkoměru je možné zobrazit v podobě různých grafů nebo tabulky. Grafy mohou být sloupcové nebo spojnicové v zobrazení 3D nebo 2D s možností úprav barev a popisů. Jak grafy tak i tabulku lze vytisknout. Před tiskem se zobrazuje dialogové okno s možností volby z instalovaných tiskáren včetně úpravy nastavení tiskárny.

 

 WRAIN

další obrázky

 

 

Náhled okna programu WindCom

 

 GILL4. Srážkoměr SR49


Pro stahování dat ze srážkoměru-datalogeru SR49 (starší verze) je určen program WSR49  (pro operační systém WINDOWS).

 

Komunikační program WSR49 je určen pro komunikaci se srážkoměrem SR49 v prostředí různých verzí operačních systémů Windows 32bit. Pokud není na PC k dispozici standardní sériový port je možné používat i tzv. virtuální sériové porty při použití redukcí USB-RS232.

Ke komunikaci se srážkoměrem je nutné použít propojovací kabel dodávaný spolu se srážkoměrem a to i v případě použítí redukce USB-RS232. Kabel je zapojen jako tzv. nulový modem. Během komunikace se využívají také řídící signály DTR/DSR a RTS/CTS.

 

Komunikační program WSR49 je ke stažení zde.