Katalog zboží >> Anemometry >> Elektronické

1. Snímač rychlosti a směru větru 955C


 

Tento snímač používají všechny níže uvedené anemometry. Nutno objednat zvlášť.

Čidlo 955C používá pro měření rychlosti větru rotační lopatkový kříž a pro měření směru větru otočnou lopatkovou směrovku. Snímání otáček kříže a polohy natočení směrovky je prováděno optoelektronicky. Čidlo se propojí s řídící jednotkou pouze dvouvodičovým vedením, nejlépe stíněným, do délky 500 m (max. odpor smyčky 150 ohm). Pokud je požadováno vytápění čidla, je nutné zajistit další pár s minimálním odporem vodičů (napájecí proud vytápění je 0,7 A).

Pro ochranu proti přepětí je vhodné použít přepěťové ochrany. Jsou potřebné 2ks (pokud není použito vytápění snímače větru 955C postačí 1ks). Při objednání dodáváme již namontované a zapojené jak u snímače 955C, tak u stanice WS981

 

Upozornění - změna provedení

Od roku 2015 není snímač opatřen konektorem, ale krátkým kabelem se čtyřmi vývody. Zapojení vývodů zde.

 2. WS981


Meteostanice WS981

Meteostanice WS981 je kromě jiného vybavena vstupem pro snímač rychlosti a směru větru 955C. Takovýto celek tvoří anemometr, který lze využít pro záznam rychlosti a směru větru, pro akustickou signalizaci překročení nastavených mezí jak rychlosti tak i směru větru nebo pro ovládání dalších zařízení prostřednictvím relé v závislosti na změřených hodnotách rychlosti nebo směru větru.

 

GSM spojení

Pro komunikaci se stanicí WS981 je možné využívat GSM spojení. Stanice musí být připojena na modem vybavený sériovým rozhraním RS232 a používající tzv. AT příkazy.

 

Posílání SMS

Stanice je schopna odpovídat na SMS zaslané z libovolného mobilního telefonu a informovat tak o aktuálním stavu. Stanice může automaticky zasílat varovné SMS při dosažení/překročení nastavených mezí rychlosti a směru větru.

 

Datové spojení

Se stanicí WS981 je možné prostřednictvím GSM komunikovat podobně jako v případě přímého spojení sériovým kabelem. V tomto případe musí být k počítači, na kterém je spuštěn program WSCOM, připojen GSM modem.

 

 

WS981 LET

Stanice WS981 ve variantě LET (pro letiště) také počítá dvouminutové a desetiminutové klouzavé průmery rychlosti a směru větru, tříhodinový trend atmosférického tlaku a teplotu rosného bodu. 

 

Pro meteostanici WS981 vydal ÚCL "Souhlas s použitím výrobku v civilním letectví"  

č: OTZ-160-06/S-110-02 (vydáno 15.11.2006). V současné době již souhlas pozbyl platnost.

 

Zařízení WS981 slouží k měření a záznamu veličin, měřených externími snímači. K dispozici jsou čtyři analogové vstupy (při použití expandéru je k dispozici 16 analogových vstupů), ke kterým je možné připojit přímo bez dalších úprav snímač se standardními výstupy 4÷20mA, 0÷20mA, 0÷1V (např. teplota, relativní vlhkost, atmosférický tlak, osvětlení, sluneční radiace atd.). Vzhledem k přednostnímu určení jako meteostanice je možno dále připojit čidlo větru 955C, čidlo srážek řady SR (nebo libovolný kontakt), ultrazvukové čidlo pro měření vzdálenosti (např. hladina).

Maximální velikost paměti meteostanice WS981 pro data je 393 kbyte. Všechny vstupy/výstupy jsou osazeny konektory typu WAGO.

Použitý displej s podsvícením umožňuje kromě běžného odečítání měřených veličin také grafické zobrazení průběhu hodnot měřených veličin. Je možné hlídat dosažení a překročení (nad, pod) nastavitelné hodnoty libovolného vstupu a následně přepínat kontakty relé nebo spouštět akustickou signalizaci. Zařízení se ovládá a konfiguruje pomocí klávesnice nebo prostřednictvím dodávaného programu WSCOM sériovým portem RS232 z PC.

 

 

Pokud není k dispozici port RS232, je potřeba použít konvertor RS232/USB. Ne všechny typy na trhu vyhovují. Vhodný typ je možno objednat, cena 560.- Kč.

Driver pro redukci USB/RS232 PL2303 ke  stažení zde

 

 

 

Ukázka z měření v lokalitě Krušné hory z 15.3.04 až 23.3.04.

Zdrojová data zde. Formát *.dbf, soubory s teplotou, vlhkostí a větrem. Vítr je ukládán také ve složkách (sin, cos, resp jejich mocnina) 

 

 

Manuál stanice WS981NAVRCHOLU.cz

 3. AN 953


MĚŘICÍ SYSTÉM AN 953

 

Pro tento typ vydal ÚCL "Souhlas s použitím výrobku v civilním letectví"  

č: S - 38 - 97. V současné době již souhlas pozbyl platnost.

 

 

Systém se skládá z následujících částí:

Čidlo - rotační lopatkový kříž a otočná lopatková směrovka (typ 955C). Čidlo nutno objednat zvlášť.

řídící jednotka - zajišťuje měření, výpočet, zobrazení, signalizaci a přenos údajů. 

Systém je určen pro meteorologické stanice, letiště a další aplikace v oblasti ochrany životního prostředí, ve výzkumu, průmyslu, dopravě, sportu apod.

 

 

 

1. ČIDLO

Čidlo 955C používá pro měření rychlosti větru rotační lopatkový kříž a pro měření směru větru otočnou lopatkovou směrovku. Snímání otáček kříže a polohy natočení směrovky je prováděno optoelektronicky. Čidlo se propojí s řídící jednotkou pouze dvouvodičovým vedením, nejlépe stíněným, do délky 500 m (max. odpor smyčky 150 ohm. Pokud je požadováno vytápění čidla, je nutné zajistit další pár s minimálním odporem vodičů (napájecí proud vytápění je 0,7 A).

Pro ochranu proti přepětí je vhodné použít přepěťové ochrany. Jsou potřebné 2ks (při použití vytápění snímače větru 955C navíc 1ks). Při objednání dodáváme již namontované a zapojené jak u snímače 955C, tak u AN953

Pro ochranu proti prepetí je vhodné použít prepetové ochrany. Jsou potrebné 2ks (pri použití vytápení snímace vetru 955C navíc 1ks). Pri objednání dodáváme již namontované a zapojené jak u snímace 955C, tak u AN953. 

 
Pro ochranu proti přepětí je vhodné použít přepěťové ochrany. Jsou potřebné 2ks (při použití vytápění snímače větru 955C navíc 1ks). Při objednání dodáváme již namontované a zapojené jak u snímače 955C, tak u AN953.  
 

 

2. ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA

�?ídící jednotka je vybavena mikroprocesorem, který řídí veškerou činnost systému. K zobrazení naměřených a vypočtených hodnot slouží zobrazovač LCD. Jednotka zajišťuje měření okamžitých hodnot rychlosti a směru větru od 0,4 m/s do 50 m/s v  sekundových intervalech a od 0 m/s do 0,4 m/s v intervalu dvou sekund, bez směru větru. Tyto údaje jsou použity pro výpočet klouzavých průměrů, nárazů a signalizaci při překročení nastavených hodnot. Okamžité a průměrné hodnoty rychlosti a směru větru jsou stále dostupné na výstupu RS 232. Jednotka rovněž obsahuje externí výstup signalizace překročení nastavených hodnot rychlosti větru.

 

 

Ovládání

 

Konektory

 

 

3. TECHNICKÉ PARAMETRY AN 953

 

3.1 Provozní podmínky 

 

Parametr Upřesnění Hodnota
Rozsah měření

rychlosti větru směru větru 

0 ÷ 50 m/s (0 ÷ 100 knot) 

0 ÷ 360°

Práh citlivosti

rychlosti větru

směru větru

0,4 m/s

0,4 m/s

Rozlišení rychlosti větru

 

0,1 m/s

Rozlišení směru větru

 

10°

Přesnost měření rychlosti větru 

< 5 m/s

> 5 m/s

± 0,5 m/s

± 0,25 m/s ± 5 %V

Přesnost měření směru větru

± 5o

Délka propojovacího vedení

 

do 500 m (max 150 ohm)

Napájení

čidlo a měřící jednotka

vytápění čidla

7 ÷ 14 V DC

15 ÷ 35 V DC

Maximální odběr

čidlo a měřící jednotka

vytápění čidla

135 mA (7 ÷ 14 V DC)

0,7A (12 ÷ 35 V DC)

Rozsah pracovních teplot

čidlo

měřící jednotka

-30°C ÷ +60°C

0°C ÷ +50°C

Relativní vlhkost okolí

čidlo

měřící jednotka

0 ÷ 100 % R.V.

0 ÷ 80 % R.V.

 

3.2 Konektory, signály

 

Parametr Upřesnění Hodnota

Zatížení kontaktů externí signalizace      

48 V / 1 A

Sériové rozhraní RS 232 C / V 24

Konektor

Signály

Přenos dat

Rychlost přenosu      

CANNON 9 D

TxD, RTS, CTS

znakově orientovaný      

9 600 Bd (8,N,1)

 

Manuál AN953

NAVRCHOLU.cz

 4. ANA954


1. Měřicí systém ANA 954

 

Jednotka ANA954 slouží k přeměně signálu snímače rychlosti a větru 955C na výstup 2 x 4÷20mA (rychlost a směr větru). 

Jako snímač rychlosti a směru větru je použito čidlo 955C (nutno objednat zvlášť) s rotačním lopatkovým křížem a otočnou lopatkovou směrovkou. Snímač je propojen kabelem s měřicí jednotkou, která zajišťuje měření, výpočet a obsluhu analogových výstupů.

Měřicí jednotku je rovněž možné rozšířit o zobrazovače naměřených údajů s volbou okamžitých nebo průměrných hodnot.

 

Systém je určen pro meteorologické stanice, letiště a další aplikace  v oblasti ochrany životního prostředí, ve výzkumu, v průmyslu, zemědělství apod.

 

2. Čidlo

Čidlo 955C používá pro měření rychlosti větru rotační lopatkový kříž a pro měření směru větru otočnou lopatkovou směrovku. Snímání otáček kříže a polohy natočení směrovky je prováděno optoelektronicky. Čidlo se propojí s řídící jednotkou čtyřvodičovým vedením, nejlépe stíněným, do délky 500 m.

 

3. Měřicí jednotka

Měřící jednotka je vybavena mikroprocesorem, který řídí veškerou činnost systému. Jednotka zajišťuje měření okamžitých hodnot rychlosti větru od 0 m/s a směru větru při rychlosti od 0,8 m/s do 50 m/s v sekundových intervalech. Tyto údaje jsou použity pro výpočet klouzavých průměrů a nárazů.  Okamžité hodnoty rychlosti a směru větru jsou stále dostupné na analogových výstupech.  Nadstandardně může být jednotka vybavena zobrazovači LCD k zobrazení naměřených a vypočtených hodnot. 

Pro ochranu proti přepětí je vhodné použít přepěťové ochrany. Pro vstup pro snímač 955C jsou potřebné 2ks (pokud není použito vytápění snímače větru 955C postačí 1ks). Stejně tak je vhodné chránit oba analogové výstupy 4÷20mA. Při objednání dodáváme již namontované a zapojené jak u snímače 955C, tak u převodníku ANA954

 

 

Analogové výstupy

Výstupy měřící jednotky tvoří pasivní proudové galvanicky oddělené analogové výstupy 4 až 20 mA pro okamžitou rychlost i okamžitý směr větru. Okamžité hodnoty rychlosti a směru větru jsou obnovovány v sekundových intervalech. Úpravou software měřící jednotky je možné nadstandardně obsadit tyto výstupy libovolnou měřenou nebo vypočítávanou hodnotou s libovolným rozsahem.

 

Směr je možné změřit pokud rychlost větru dosáhne minimální hodnoty, která je závislá na směru větru a pohybuje se v rozmezí od 0,4 m/s při směru 10° do 1,3 m/s při směru 360°. Po zapnutí, dokud není změřen směr je výstupní proud roven 4 mA. Pokud se podaří směr větru změřit a při dalších měřeních nedosáhne rychlost větru potřebné minimální hodnoty pro stanovení směru větru, předpokládá se, že směr zůstává stejný. 

 

Analogový výstup směru větru v rozsahu 10° až 360°:

 

   proud = 4 + 16 · (směr / 360)                 [mA ; °]

 

Analogový výstup rychlosti větru:

 

   proud = 4 + 16 · (rychlost / 50)               [mA ; m/s]

 

 

Technické parametry

 

Parametr                                          Upřesnění     Hodnota                                    
Rozsah měření:

rychlost

směr

do 50 m/s

0 - 360°

Práh citlivosti 0,4  m/s
Přesnost měření rychlosti větru

< 5 m/s

> 5 m/s

± 0,5 m/s

± 0,25 m/s ± 5 %vměř

Přesnost měření směru větru ±5°
Interval měření 1s
Napájení 230 VAC, max. 50 mA
Vytápění čidla 0,7A/15 ÷ 35VDC
Rozsah pracovních teplot  čidla -30°C ÷ +60°C
Hmotnost čidla 175 g
Hmotnost řídící jednotky 410 g
Rozměry skříně měřicí jednotky 225x175x100, IP66-7
Připevnění skříně: 4 šrouby (vruty) max. 5 mm 203x153 mm
Provedení analogových výstupů Pasivní, galvanicky oddelené
Napájení proudové smyčky 7 ÷ 30 VDC
Proud každého výstupu 4 ÷ 20 mA
Rozlišení A/D převodu 16 bit
Délka propojovacího vedení k čidlu do 500 m (max 150 ohm)

 

 manuál ANA954

 

 prohlášení shody ANA954  

 

 

 Doporučené intervaly pravidelné údržby


 

Interval Činnost Provádí
1x za 1 rok kontrola propojovacích kabelů a konektorů uživatel

1x za 2 roky

(nebo 2 roky od poslední  kalibrace)

kontrola čidla 955C, přimazání ložisek výrobce

1x za 2 roky

(nebo 2 roky od poslední  kalibrace)

demontáž Robins. kříže a směrovky a

namazání event. výměna ložisek čidla 955C

výrobce

1x za 2 roky

(nebo 2 roky od poslední  kalibrace)

kalibrace čidla 955C v aerodynamickém tunelu

výrobce