O firmě


Firma ANEMO s. r. o. byla založena v roce 1994. Již od zahájení své činnosti se zaměřila na výrobu přístrojů pro meteorologii. Zpočátku byly vyráběny převážně přístroje pro měření atmosférických srážek. Bylo vyrobeno cca 400 ks klasických srážkoměrů pro manuální měření srážek, jejichž větší část odebral ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV. Současně probíhal vývoj elektronického srážkoměru se snímačem srážek typu člunek. V současné době je vyráběna ucelená řada těchto srážkoměrů, pokrývající většinu požadavků odběratelů. Jednotlivé typy se liší citlivostí člunkového snímače (0.1 nebo 0.2 mm srážek), napájením (ze sítě 230VAC nebo z baterii) a provedením bez vytápění nebo s vytápěním snímače (možno měřit celoročně včetně sněhových srážek). Všechny srážkoměry řady SR49 mají kapacitu paměti, umožňující ucelený záznam celého 1 roku měření (1091 mm srážek).

Již koncem roku 1994 byl vyvinut přístroj pro měření rychlosti a směru větru anemometr AN953 a byla zahájena jeho výroba. Vzhledem k jeho častému používání na letištích byla předložena jeho dokumentace "Úřadu pro civilní letectví ČR". Ten na anemometr AN953 vydal dne 18. 7. 1997 pod č: S-38-97 "SOUHLAS S POUŽITÍM VÝROBKU V CIVILNÍM LETECTVÍ". Anemometr splňuje nejpřísnější požadavky stanovené Světovou meteorologickou organizací (WMO) uveřejněné v předpisu "METEOROLOGIE L3" - hlava 4.5, příloha B, vydaný MINISTERSTVEM DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY, schválený dne 24.4.1996, č.j. 19162/96-250.

V dalších letech pak pokračoval vývoj a výroba dalších snímačů. Postupně byly uvedeny na trh další snímače: snímač teploty, snímač vlhkosti, kombinovaný snímač teploty a vlhkosti, indikátor srážek, snímač osvětlení. Dodáváme také snímače absolutního tlaku (např. pro měření barometrického tlaku), diferenční snímač tlaku (např. pro vzduchotechniku a měření rychlosti proudění), ultrazvukové snímače hladiny apod. Měřící rozsahy jsou volitelné, výstup standardně 4÷20 mA.

Kromě výroby a prodeje jednotlivých přístrojů se firma od roku 1997 zaměřuje na dodávky kompletních měřících systémů jak meteorologických (např. kompletních letištních meteorologických stanic), tak obecných systémů typu měřící ústředna pro průmysl a to včetně montáže. Ke každému systému firma ANEMO s. r. o. vyrábí software dle požadavků zákazníka. Dodali a uvedli jsme do provozu stanici pro předpověď imisí ve Štětí. Dodaný software odpovídá uznanému standardu a je schopen vypočítávat imise do cca 40 km od zdroje znečištění 1x za sekundu v rastru 100x100 m. Všechny údaje jsou archivovány a zároveň jsou zobrazovány v odpovídající mapě zájmového území. Na všechny dodané měřící systémy je standardně poskytována záruka 2 roky. Případné poruchy zařízení firma ANEMO odstraňuje v krátkých termínech, u letištních systémů do 24 hodin.

V roce 2000 byl ukončen vývoj a zahájena výroba přístroje WS981. Jedná se o dataloger s volitelnou kapacitou paměti (max. 393kByte EEPROM) s procesorem ATMEL. WS981 s připojenými snímači slouží jako meteorologická stanice. Přístroj je vybaven displejem, má analogové i digitální vstupy a výstupy, napájení 12VDC. Stanice WS981 ukládá zvolené veličiny do interní paměti pro možnost pozdějšího zpracování. Propojení s dalšími zařízeními je přes RS232. Použitý displej umožňuje kromě běžného odečítání měřených veličin i grafické zobrazení průběhu hodnot měřených veličin. WS981 nahrazuje řadu AN a SR. Pro potřeby letectví byl upraven firmware. Stanice je dodávána pod označením WS981/LET. ÚCL vydal 23.9.2002 pod č. S - 110 - 02 pro meteorologickou stanici WS981 "SOUHLAS S POUŽITÍM VÝROBKU V CIVILNÍM LETECTVÍ"

Naše firma úzce kooperuje s firmou NOVI s. r. o., hlavně při zajišťování mechanických komponent. Rovněž navzájem šíříme svou produkci za jednotné ceny. V naší nabídce jsou proto zastoupeny i klasické meteorologické zapisovací přístroje jako termografy, hygrografy, termohygrografy a mikrobarografy.

Výrobky naší firmy nejsou určeny pro širokou veřejnost, dosahují špičkových parametrů v přesnosti a stálosti technických parametrů. Vzhledem k těmto skutečnostem jsou vyráběny relativně malé série výrobků, resp. jde o kusovou výrobu v případě dodávek kompletních měřících systémů. Firma se proto snaží o rozšiřování exportu.